PERSONAL CRETUS

Alberto Ruano Raviña

  • Catedrático
  • Departamento: Psiq., Radiol.,S. Púb., Enf. e Med.
  • Centro: Medicina y Odontología
  • Grupo de Investigación: ESPASS. Epidemiología, Salud Pública y Evaluación de Servicios de Salud
  • Tel.: +34 881 812267
  • Email: alberto.ruano@usc.es
  • Perfiles: Research Gate

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.