Conctact

 

 

 

           

Cross-disciplinary Research in Environmental Technologies

Universidade de Santiago de Compostela

 

Rúa Constantino Candeira s/n, 15782
Universidade de Santiago de Compostela – Campus Vida
Santiago de Compostela (Spain)

E-mail: cretus@usc.es

Directory

Follow us

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.