Integrative Strategy

The CRETUS Research Model aims not only to increase cohesion of its research capabilities, but also aims to evolve towards an interdisciplinary model.

INTEGRATION OF CRETUS CAPABILITIES

 

Diagnosis

Identification and characterization of environmental problems.

 

Technologies

Generation of new solutions to face the identified problems.

 

Impact

Evaluation of the economic, environmental and social impact of the proposed solutions.

 

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.