News

Open call to join CRETUS Mentoring Program

Open call to join CRETUS Mentoring Program

CRETUS has already launched the 3rd Call of its Mentoring Program targeted to its PhD Students. Currently, the mentoring program has 20 researchers in the role of mentor and a total of 30 doctoral students have already join the program (15 have finished and the other...

Summer scholarships for research initiation

Summer scholarships for research initiation

CRETUS launches for the first time a call for Summer Scholarships targeted to master students who want to start a research career in one of the areas of the CRETUS research agenda. A total of 8 scholarships with a duration of 3 months (from September to November 2021)...

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.