Staff

Postdoctoral-Researchers

Gillian Ainsworth

Postdoctoral Researcher
Department:
Applied Economics
Centro:
CRETUS
Research Group:
EquaSeaLab
Phone.:
+34 8818 16003
Email:
gill.ainsworth@usc.es 

Juan Antelo

Postdoctoral Researcher
Department: Edaphology and Agricultural Chemistry
Center: Faculty of Biology
GI: Soil and landscape mapping, physicochemical, soil and water degradation and recovery (AMBIOSOL)
Tel.: +34 881 816042
Email: juan.antelo@usc.es

Ana Arias

Postdoctoral Xunta de Galicia Fellow
Department: Chemical Engineering
Center: ETSE
GI: Biogroup
Tel.: +34 8818 16769
Email: anaarias.calvo@usc.gal

Milena Arias

Postdoctoral Researcher
Department:
Applied Economics
Centro:
CRETUS
Research Group:
EquaSeaLab
Phone.:
+34 8818 16003
Email:
milena.schreiber@usc.es

Mario Blanco-Vieites

Postdoctoral Researcher
Department: Edaphology and Agricultural Chemistry
Center: Pharmacy
GI: GEMAP
Tel.: +34 881 814920
Email: marioblancovieites@gmail.com

M. Teresa Boquete
María Zambrano Postdoctoral Researcher
Department: Funtional Biology
Center: Faculty of Biology
GI: Ecotox
Tel.: +34 881 811 000
Email:
Antía Campos

Postdoctoral Researcher
Department:
Applied Economics
Centro:
CRETUS
Research Group:
EquaSeaLab
Phone.:
+34 8818 16003
Email:
antia.campos@gmail.com

Arianna Catenacci

Postdoctoral Resercher (Stay)
Department: Chemical Engineering
Center: ETSE
GI: Biogroup
Tel.: +34 8818 16020
Email: arianna.catenacci@polimi.it

Maria Celeiro

Postdoctoral Researcher
Department: Analytical Chemistry, Nutrition and Bromatology
Center: Faculty of Chemistry
GI: Analytical Solutions Research and Development Lab (LIDSA)
Tel.: +34 8818 14464
Email: maria.celeiro.montero@usc.e

Andrea Correa

Postdoctoral Xunta de Galicia Fellow
Department:
Center: Faculty of Psicology
GI: COSOYPA
Tel.: +34 8818 13783
Email:andreacorrea.chica@usc.es

Aranzazu Fernández

Postdoctoral Researcher
Department:
 
Centro:
CRETUS
Research Group:
EcoPast
Phone.:

Email:
pespereta@gmail.com

Arne Kinds

Postdoctoral Researcher
Department:
Applied Economics
Centro:
CRETUS
Research Group:
EquaSeaLab
Phone.:
+34 8818 16003
Email:
arnekinds@gmail.com

Natali Lazzari

Postdoctoral researcher Margarita Salas
Department:
Applied Economics
Centro:
CRETUS
Research Group:
EquaSeaLab
Phone.:
+34 8818 16003
Email:
lazzari.natali@gmail.com

Marc Lemus i Cánovas

Postdoctoral Xunta de Galicia Fellow
Department:
Particle Physics
Centro:
Physics
Research Group:
GFNL
Phone.:
+34 8818 
Email: 
marc.lemus@usc.es

Marta Lois

Post-doctoral researcher 
Department: Microbiology and Parasitology
Center: CIBUS
GI:Patología en la Acuicultura (GIPA)
Tel.: +34 881 816 962
Email:marta.lois.alvedro@usc.es

Alba Pedrouso

Postdoctoral Xunta de Galicia Fellow
Department: Chemical Engineering
Center: ETSE
GI: Biogroup
Tel.: +34 8818 16020
Email: alba.pedrouso@usc.es

Verónica Relano

Postdoctoral researcher 
Department:
Applied Economics
Centro:
CRETUS
Research Group:
EquaSeaLab
Phone.:
+34 8818 16003
Email:
veronica@onewater.blue

Jonatan Rodríguez

Postdoctoral Researcher Margarita Salas
Department: Functional Biology
Center: Faculty of Biology
GI: Ecotoxicology and Plant Ecophysiology (ECOTOX)
Tel.: +34 8818 13395
Email: jonatan.rodriguez.parra@usc.es

 

Katina Roumbedakis

Postdoctoral Researcher
Department:
Applied Economics
Centro:
CRETUS
Research Group:
EquaSeaLab
Phone.:
+34 8818 16003
Email:
katina.roumbedakis@usc.es

Jose A. Sanabria-Fernández

Margarita Salas Postdoctoral Researcher
Department:  Zoology, Genetics and Physical Anthropology
Center: Faculty of Biology
GI: BiBiCI
Tel.:  
Email: jsanabriafernandez@gmail.com

Julia Sánchez

María Zambrano Postdoctoral Researcher
Department: Functional Biology
Center: Faculty of Biology
GI: Ecotoxicology and Plant Ecophysiology (ECOTOX)
Tel.: +34 881 813 395
Email: julia.sanchez.vilas@usc.es

Daniel Sastre

JdlC Research Fellow
Department: Chemical Engineering
Center: Escola Téc. Sup de Enxeñaría
GI: Environmental Biotechnology (BIOGROUP)
Tel.: +34 8818 16771
Email: daniel.sastre@usc.es
Web personal.:Daniel Sastre

Noemí Silva

Postdoctoral Researcher
Department: History. Archeology Area
Center: CRETUS
GI: EcoPast
Tel.: +34 8818 13315
Email: noemi.silva.sanchez@usc.es

Alba Trueba

Postdoctoral Researcher
Department: Chemical Engineering
Center: Escola Téc. Sup de Enxeñaría
GI: Environmental Biotechnology (BIOGROUP)
Tel.: +34 8818 16020
Email: albamaria.trueba@usc.es
Web personal.: .usc.gal/biogroup/users/alba-trueba

Zulema Varela Río

María Zambrano Postdoctoral Researcher
Department: Functional Biology
Center: Faculty of Biology
GI: Ecotoxicology and Plant Ecophysiology (ECOTOX)
Tel.: +34 881 813 252
Email: zulema.varela@usc.es

Alba Vázquez-Fernández

Postdoctoral Researcher
Department: Chemical Engineering
Center: Escola Téc. Sup de Enxeñaría
GI: Environmental Biotechnology (BIOGROUP)
Tel.: +34 8818 16016
Email: ana.vazquez.fernandez@usc.es
Web personal.:

Sergio Vila

Postdoctoral Researcher
Department: 
Center: Faculty of Psicology
GI: COSOYPA
Tel.: +34 8818 13783
Email: sergiovila.tojo@usc.es

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.