Staff

Scientific staff

Researchers Affiliated

Sabela Balboa Méndez

Gemma Eibes González

Olalla López Costas

Miguel Mauricio Iglesias

Remigio Paradelo Núñez

Patricia Sanmartín Sánchez

Ángeles Val del Río

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.