PERSOAL CRETUS

Alberto Ruano Raviña

  • Catedrático
  • Departamento: Psiq., Radiol.,S. Púb., Enf. e Med.
  • Centro: Medicina e Odontoloxía
  • Grupo de Investigación: ESPASS. Epidemioloxía, Saúde Pública e Avaliación de Servizos de Saúde
  • Tel.: +34 881 812267
  • Email: alberto.ruano@usc.es
  • Perfís: Research Gate