Persoal Colaborador

Alejo Carballeira Ocaña

   Catedrático de Universidade

• Departamento: Bioloxía Funcional

• Centro: Facultade de Bioloxía (USC)

• Grupo de investigación: Ecotoxicología e Ecofísiología Vexetal (ECOTOX)

• Tel.: +34 881 81 13312

• Email:  alejo.carballeira@usc.es

• Web grupo: http://www.usc.es/gl/investigacion/grupos/ecotox/

Bio
Catedrático de Universidade, é membro da Unidade de Ecoloxía (Departamento de Bioloxía Celular e Ecoloxía, Facultade de Bioloxía) da Universidade de Santiago de Compostela. É coordinador do Grupo de Investigación de Ecotoxicología (ECOTOX), especializada en biomonitorización do medio ambiente, os ecosistemas naturais (terrestres e acuáticos) e nas zonas urbanas e industriais. O seu interese investigador principal é a avaliación, por medio de bioacumuladores dos niveis de contaminantes (metais pesados, por exemplo, PAHs, dioxinas, furanos etc.)/ etc.) e bioensaios realizados con especies nativas e trasplantadas. O traballo centrouse principalmente en mellorar a estandarización das técnicas de biomonitorización, tratando de optimizar estas ferramentas e promover o seu uso a través da harmonización metodolóxica.

Obtivo o seu doutoramento en 1977 e desde 1985 forma parte do cadro de profesores da USC. Participou en 25 proxectos competitivos nacionais e internacionais (en 19 deles como IP). Participa no UNECEICP VEGETATION (The United Nations Economic Commission for Europe International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on Natural Vegetation and Corps). Colabora coa European Metals in Mosses Survey realizando campañas en Galicia e España desde 1994.

Paralelamente desenvolveu 52 contratos de especial relevancia con empresas e institucións públicas. Produto da súa actividade deu lugar á dirección de 14 Tese Doutoral e máis dun centenar de tese de licenciatura, traballos de investigación tutelados na licenciatura de Bioloxía e proxectos fin de carreira en Graduado Superior en Enxeñería ambiental. Ao mesmo tempo desenvolveu 52 contratos de especial relevancia con empresas e institucións públicas. É co-autor de 8 libros e 27 capítulos de libros e publicou preto de 250 artigos científicos (a maioría en revistas internacionais). O seu factor H é 29 despois de ser citado o seu traballo en 2144 veces (xaneiro 2016). Desenvolveu 1 marca de garantía e 1 patente europea.

Actúa como revisor de publicacións internacionais e colabora como membro avaliador de Proxectos e CV de diferentes axencias. Foi relator do Relatorio de Medio Ambiente dentro do proxecto GALICIA 2010. Representante pola USC (desde 10/1/2011) no ConselloRede de Parques Naturais de Galicia.

Liñas de Investigación
• Alelopatía
Bioclimatoloxía
Ecotoxicología. Biomonitorización ambiental pasiva e activa

Proxectos vixentes
• Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas (XUGA) Grupo de investigación de Referencia Competitiva. (CN 2012/028). (2012-2015). 200.000. IP: Afasto Carballeira

Principais Indicadores (2005-2015)
• Publicacións de investigación SCI:
• Índice
H:29
• Citación
SCOPUS: 2144
• Libros: 8
• Capítulos de libros: 27
• Publicacións de investigación sen índice de impacto:
• Participación internacional: (congresos, relatorios):
• Patentes: 2

Publicacións máis relevantes
Varela, Z., Aboal, J.R., Carballeira, A., Real, C., Fernández, J.A. (2015). Influence of the physicochemical characteristics of pollutants on their uptake in moss. Atmospheric Environment. 192:130-135

Ares, A., Aboal, J.R., Carballeira, A., Fernández, J.A. 82015). Do moss bags containing devitalized Sphagnum denticulatum reflect heavy metal concentrations in bulk deposition?. Ecological Indicators. 50:90-98

Fernández, J.A., Boquete, M.T., Carballeira, A., Aboal, J.R. (2015). A critical review of protocols and literature methodology on moss technique. Science of the Total Environment. 157:132-1501.

Martinez-Garcia, A. Carballeira, F. Aguado-Giménez, N.González, P. Sanchez- Jerez, J.M. Texeira, J.I. Gairini, C.Carballeira, B. García-García, J.L. Sánchez- Lizaso, J. Carrera, J.C. Macías, D. Acosta (2013). A meta-analysis approach to the effects of fish farming on soft bottom polychaeta assemblages in temperate regions. Marine Pollution Bulletin. 69 (1-2):165-171

Aboal, J.R., Pérez-Llamazares, A., Carballeira, A., Giordano, S. & Fernández, J.A. Should moss samples used as biomonitors of atmospheric contamination be washed? Atmospheric Environment 45/ 6837-6840 / 2011.

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.