PERSOAL CRETUS

Ana María Soto Campos

Bio

Ana Soto é licenciada en Ciencias Químicas (1990) e doutora en Química Industrial (1995) pola Universidade de Santiago de Compostela. Actualmente, e desde o ano 2010, é Catedrática de Universidade do Departamento de Enxeñería Química da USC. Posúe recoñecidos 4 sexenios de investigación e 4 quinquenios docentes.

Ana Soto é a coordinadora do Grupo de Procesos de Separación Sostibles da USC. A súa investigación céntrase na Termodinámica aplicada a procesos de separación e o uso de líquidos iónicos para a optimización de procesos industriais. Entre os seus intereses actuais hai que citar a caracterización termo-física, o deseño e mellora de procesos de separación, recuperación mellorada do petróleo, captura de CO2, fraccionamento de biomasa lignocelulósica, recuperación de compoñentes de valor engadido de correntes residuais, e nanotecnoloxía.

Participou en ao redor de 20 proxectos subvencionados (rexionais, nacionais e internacionais) e contratos con empresas, sendo IP dos mesmos desde o 2010. Como resultado desa investigación posúe ao redor de 150 publicacións (WoS) e un índice de impacto de h=35 (WoS). Posúe dúas patentes internacionais, presentou máis dun centenar de comunicacións a congresos, publicado 5 capítulos de libro, e dirixido 11 Tese Doutoral. Participou na organización de cinco conferencias internacionais e é membro de diferentes comités científicos.

O recoñecemento internacional ao seu labor científico queda reflectido en que é membro do Working Party of Thermodynamics and Transport Properties of the European Federation of Chemical Engineers, e desde setembro do 2014 é editora da revista Fluíde Phase Equilibria.

Participou en ao redor de 20 proxectos subvencionados (rexionais, nacionais e internacionais) e contratos con empresas, sendo IP dos mesmos desde o 2010. Como resultado desa investigación posúe ao redor de 150 publicacións (WoS) e un índice de impacto de h=35 (WoS). Posúe dúas patentes internacionais, presentou máis dun centenar de comunicacións a congresos, publicado 5 capítulos de libro, e dirixido 11 Tese Doutoral. Participou na organización de cinco conferencias internacionais e é membro de diferentes comités científicos.

O recoñecemento internacional ao seu labor científico queda reflectido en que é membro do Working Party of Thermodynamics and Transport Properties of the European Federation of Chemical Engineers, e desde setembro do 2014 é editora da revista Fluíde Phase Equilibria.

Proxectos

Publicacións

 

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.