Bioindicadores

Jesús López Romalde

Andrés Baselga

Carola Gómez

Jesús R. Aboal Viñas

Ángel Fernández Escribano

Bioindicadores 

eDNA-Metabarcoding

 • Inventarios de diversidade a partir de ADN ambiental ou mostras biolóxicas non procesadas.
 • Identificación da dieta a partir de mostras estomacais ou feces.
 • Detección temperá de especies de interese (especies exóticas invasoras).

Virus/Bacterias entéricos

 • Detección e caracterización xenética de virus e bacterias entéricos en mostras biolóxicas e ambientais e avaliación da súa infectividad e toxicidade mediante cultivo celular.

Indicadores metabólicos

 • Avaliación dos efectos da contaminación (e.g. variabilidade xenética, biomarcadores de #estrés etc.)/ etc.).
 • Biomarcadores de reserva enerxética en organismos acuáticos (Relación RNA/DNA, glucógeno, proteínas e lípidos).
 • Determinación de Oxido Nítrico, interleucinas en modelos in vitro (macrófagos) e in vivo (tecidos de mamíferos pequenos) por exposición á contaminación electromagnética e polución de partículas do aire que promoven os procesos de #estrés oxidativo, inflamación e citotoxicidad nos sistemas celulares.
 • Test de toxicidade por bioluminiscencia.
 • Cianotoxinas e cianotoxicidad.

Indicadores morfolóxicos

 • Índices de #estrés ambiental mediante Asimetría Fluctuante e deformidades.
 • Determinación de proteínas citoprotectoras de #estrés #térmico (HSP), dano morfolóxico no ADN , apoptosis e autofagia para monitorizar e comprender os efectos tóxicos da polución electromagnética e contaminación no aire en modelos experimentais in vitro e in vivo.

Índices bióticos

 • Diagnóstico do estado ecolóxico das augas continentais (Indicadores biolóxicos: fitobentos, macroinvertebrados bentónicos e peces).
 • Índices de Calidade do Hábitat de ecosistemas acuáticos continentais.
 • Desenvolvemento e aplicación de índices de disimilitud biolóxica para a cuantificación da biodiversidade.
 • Determinación do SAR (specific absortion rate) como índice biolóxico da taxa de absorción da radiación non ionizante en células, tecidos e en modelos humanos.
 • Utilización de briófitos para a identificación dos contaminantes emitidos á atmosfera por un foco de contaminación.

Análise de biodiversidade

 • Identificación de patróns macroecológicos e procesos asociados.
 • Análise integrada de patróns de diversidade a múltiples escales filogenéticas.
 • Identificación de áreas prioritarias para a conservación.
 • Avaliación de servizos ecosistémicos.

Biomonitorización

 • Desenvolvemento metodolóxico e implementación de técnicas de biomonitorización.
 • Parámetros de Limnología Biolóxica.
 • Deseño e construción de antenas para o diagnóstico de contaminación ambiental, baseados nos efectos electromagnéticos derivados da concentración de partículas contaminantes en suspensión (partículas PM).
 • Análise da Pegada Hídrica de procesos.

Biomodelización

 • Identificación de áreas con alto risco de invasión por especies exóticas.
 • Análise do efecto do cambio climático na distribución de especies e comunidades.
 • Caracterización e cartografado de patróns de contaminación atmosférica a escala rexional e na contorna de focos de contaminación potenciais.

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.