Remediación e usos sostibles do solo

Investigadores

Felipe Macías Vázquez

Carmen M. Martínez

Xosé Luis Otero Pérez

Sarah Fiol López

Antonio Martínez Cortizas

CAPACIDADES

• Análise de parámetros físico-químicos, mineralógicos e biolóxicos.
• Capacidade do Solo para diferentes usos (Aptitudes, Limitacións e Sensibilidade).
• Cartografía de Solos. Sistemas de Información Xeográfica e Mapas Dixitais.
• O Solo como filtro de contaminantes. Cargas Críticas do Solo fronte a distintos elementos.
• O Solo como sumidoiro de carbono. Stock actual e incremento potencial.
• O papel do Solo nos Ciclos Biogeoquímicos.
• Estudos de Impacto Ambiental.
• Recuperación de solos contaminados.

Seminario Humedales reactivos y Tecnosoles “a la carta”