PERSOAL CRETUS

Carmen M. Martínez

• Profesora Titular de Universidad
• Departamento: Edafología y Química Agrícola
• Centro: Facultad de Biología (USC) 
• Grupo de Investigación: Cartografía de suelos y paisaje, físico-química, degradación y recuperación de suelos y aguas (AMBIOSOL)
• Tel.: +34 881 81 13288
• Email: carmela.monterroso@usc.es
• Web Grupo: http://www.usc.es/es/investigacion/grupos/ambiosol/

Bio

Monterroso especializouse na recuperación de chans contaminados e degradados, despois de formar parte do equipo de restauración do vertedoiro de estériles da Mina de lignito das Pontes (A Coruña), recoñecida como un dos maiores retos en restauración de minas a nivel europeo. Publicou máis de 50 artigos SCI que se citaron case 1000 veces. Ten gran experiencia en edafogénesis, química do chan, alteración mineral, geoquímica de contaminantes ambientais e desenvolvemento de fito-tecnoloxías para a descontaminación de chans. Participou proxectos de investigación financiados pola UE (2 proxectos), o Ministerio de Economía e Competitividade (6), a Xunta de Galicia (12), e entidades privadas (10). A súa participación nestes proxectos foi como Investigadora Principal (11) ou como Investigadora participante (19). No ámbito académico, impartiu docencia das materias de Edafoloxía, Biogeoquímica, Degradación e contaminación de chans e Xestión e Tratamento de Residuos nas titulacións de Enxeñería Técnica Agrícola, Licenciatura/Grao Bioloxía, Master de Enxeñería Ambiental e Programa de doutoramento Medio Ambiente e Recursos Naturais da USC. Dirixiu 5 tese doutoral e máis de 25 traballos de licenciatura e fin de grao/master.

Liñas de Investigación
• Edafoloxía
Química, mineraloxía, microbiología e conservación do chan. Edafogénesis. Calidade e funcionalidade do chan.
• Biogeoquímica Biodisponibilidad e especiación metais pesados e xenobióticos en chans contaminados
• Tecnoloxía Restauración de chans degradados. Bio/Fitorremediación de chans contaminados. Fitominería.

Proxectos 

Publicacións

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.