Organización

Comité de Coñecemento

Andrés Baselga

Andrés Baselga

(Coordinador)

Almudena Hospido

Almudena Hospido

Xosé Lois Otero

Xosé Lois Otero

Remigio Paradelo

Remigio Paradelo

Comité de Talentoo

Sarah Fiol

Sarah Fiol

(Coordinadora)

Marta Carballa

Marta Carballa

Ángel Fernández

Ángel Fernández

Olalla López

Olalla López

Comité de Innovación e Sociedade

Alberto Ruano

Alberto Ruano

(Coordinador)

Sebastián Villasante

Sebastián Villasante

Anuska Mosquera

Anuska Mosquera

Elena Andrade

Elena Andrade

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.