PERSOAL CRETUS

Francisco Omil Prieto

• Catedrático Enxeñería Química
• Departamento: Enxeñería Química
• Centro: Escola Técnica Superior de Enxeñaría (USC)
• Grupo de Investigación: Biotecnoloxía Ambiental (BIOGROUP)
• Tel.: +34 8818 16805
• Email: francisco.omil@usc.es
• Web Grupo: https://biogroup.usc.es
• Web persoal: https://biogroup.usc.es/users/francisco-omil
• Perfil Científico: Orcid

Bio
Catedrático de Universidade do Depto. de Enxeñería Química da USC desde o ano 2010.

A súa investigación está centrada basicamente no campo da Enxeñería Ambiental, especialmente no desenvolvemento procesos baseados na aplicación de reactores biolóxicos ao tratamento de augas urbanas e industriais (eliminación de contaminantes convencionais e emerxentes tales como microcontaminantes orgánicos, fármacos, recalcitrantes etc.)/ etc.) e emisións gasosas (eliminación de COVs, cheiros e gases de efecto invernadoiro).

Autor de máis de 100 artigos de investigación tanto nacionais como internacionais (en torno ao 75% en revistas internacionais indexadas no SCI), 13 capítulos de libro, máis de 120 comunicacións en congresos internacionais (55% orais) e 2 patentes (unha licenciada á empresa VIAQUA). Índice H: 35. Número de citacións en SCOPUS: 4905.

Subdirector da Escola Técnica Superior de Enxeñaría (ETSE) da USC desde Xuño de 2012. Coordinador do Máster Universitario en Enxeñería Ambiental da USC desde Novembro 2008. Coordinador da Sección Ambiental da Sociedade Española de Biotecnoloxía (2005 – 2012). Coordinador da Comisión de Biotecnoloxía da USC (2015-2017).

Liñas de Investigación
Eliminación de microcontaminantes orgánicos
-E­
studio de procesos para a eliminación de compostos xenobióticos a niveis traza (particularmente fármacos, produtos cosméticos e compostos disruptores endocrinos, entre outros) en augas residuais urbanas e hospitalarias.
-Desenvolvemento de tecnoloxías innovadoras baseadas en sistemas híbridos.
• Tratamento biolóxico de augas residuais industriais
-Industrias alimentarias (conserveira, láctea etc.)/ etc.) e outros sectores de interese en Galicia (fabricación de taboleiros, farmacéuticas, téxtil etc.)/ etc.).
-Estratexias de eliminación e/o
biodegradación de compostos inhibidores, tóxicos e recalcitrantes.
• Xestión ambiental de emisións gasosas e alternativas de tratamento biolóxico
-Estratexias para a
minimización do impacto ambiental derivado do uso de formaldehído no sector automobilístico.
-Sistemas de
biofiltración para a eliminación de cheiros e compostos orgánico volátiles (VOCs). Aplicación á eliminación de gases de efecto invernadoiro.

Proxectos 

Publicacións 

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.