INDICADORES

Financiación Proxectos 2019 – 2023

MM€ total Proxectos

Proxectos Internacionais

Proxectos Nacionais

Autonómicos

Financiación Contratos 2019 – 2023

MM€ Total Contratos

Contratos e Convenios

Empresas spin-off

Captación de recursos de 3,76 MM€/ano a través de organismos financiadores diversificados

Total Financiación 2019 – 2023

MM€

PRODUCIÓN CIENTÍFICA 2019 – 2023

Total de publicacións

% Publicacións en Q1

FWCI

Teses dirixidas

PUBLICACIÓNS

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.