Integración de Datos e Modelado

Vicente Pérez Muñuzuri

Gonzalo Míguez

Andrés Baselga

Miguel Mauricio Iglesias

Integración de Datos e Modelado

Modelos ambientais

 • Modelos de transporte (macro e micro plásticos, oil spill, cinzas, vapor de auga, #etc)
 • Modelos de contaminación de augas subterráneas
 • Modelos de dispersión da contaminación atmosférica
 • Modelos de propagación de incendios forestais
 • Modelos operacións meteorolóxicos, oceanográficos, climatolóxicos, #etc
 • Modelos de saúde pública

Computational Fluíde Dynamics

 • Simulación da hidrodinámica de reactores
 • Extracción asistida de cru en xacementos esgotados
 • Simulación dun fluído ao redor dunha estrutura en alta resolución

Modelos de procesos bioquímicos

 • Modelos metabólicos en fermentación
 • Modelos en tratamento de augas e dixestión anaerobia
 • Control e optimización en tratamento de augas e dixestión anaerobia

Modelos sociais e do territorio

 • Modelos prospectivos de establecemento de poboación e uso do territorio
 • Integración de datos territoriais na toma de decisións
 • Determinación de áreas inundables e de evacuación
 • Modelos de opinión
 • Modelos de distribución de especies nun escenario de cambio global
 • Modelos macroecológicos

Deseño de indicadores multicriterio

 • Deseño robusto de indicadores
 • Indicadores de diversidade biolóxica 

Análise de datos e Big Data

 • Modelos econométricos en sustentabilidade
 • Análise de datos ambientais (oceanográficos, climatolóxicos, satelitales, #etc)
 • Análises de datos catastrais, inmobiliarios e urbanísticos

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.