PERSOAL CRETUS

Jesús López Romalde

• Catedrático de Microbiología
• Departamento:
Microbiología e Parasitología
• Centro:
CIBUS-Facultade de Bioloxía
• Grupo de Investigación:
Patoloxía en Acuicultura-GIPA
• Tel.:
+34 8818 16908
• Email:
jesus.romalde@usc.es
• Orcid:
0000-0003-4786-4773
• Researcher ID:
I-5400-2015

Bio

Desde o inicio da miña carreira investigadora, hai máis de 25 anos, estiven involucrado na investigación en microbiología dos organismos acuáticos, incluíndo os diferentes aspectos dos patógenos bacterianos e virales. Desde o estudo da microbiota asociada a mareas vermellas ou da patoloxía de peces e moluscos, ata a detección e caracterización de virus entéricos e o papel dos moluscos como vehículo de transmisión, consolidando esta última liña de investigación no departamento. Todas estas investigacións mereceron recoñecemento internacional, tal e como demostra a participación en diferentes proxectos e contratos a nivel europeo. Ao longo destes anos, publiquei máis 200 artigos en revistas JCR, participado en 38 proxectos de I + D financiados por convocatorias públicas (nacionais e europeas) e presentado relatorios en diferentes reunións internacionais. Dirixín 20 Tese doutoral. Formo parte do comité editorial de diferentes revistas internacionais, como Veterinary Microbiology ou Systematic and Applied Microbiology, entre outras, e participei na organización de diferentes congresos internacionais e nacionais. Entre 2012 e 2014, ocupei o cargo de Vicerreitor de Titulacións e Persoal Docente e Investigador e, desde 2017, o de Director do Departamento de Microbiología e Parasitología, na Universidade de Santiago de Compostela.

Liñas de Investigación

Patoloxía bacteriana e vírica en Acuicultura ­
– Caracterización de
patógenos bacterianos de peces e moluscos. ­
– Desenvolvemento de métodos de prevención e control de
patologias

Virus entéricos ­
– Transmisión e
bioacumulación de virus entéricos en moluscos.

Patoloxía bacteriana e vírica en Acuicultura ­
– Caracterización de
patógenos bacterianos de peces e moluscos.

Proxectos 

Publicacións

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.