PERSOAL CRETUS

José Manuel Sabucedo Cameselle

• Catedrático de Universidad

• Departamento: Psicoloxía Social, Básica e Metodoloxía

• Centro: Facultade de Psicoloxía (USC)

• Grupo de investigación: Comportamento Social e Psicometría Aplicada (COSOYPA)

• Tel.: +34 8818 13789

• Email:  josemanuel.sabucedo@usc.es

• Web grupo: https://cosoypa.com/

Bio
A miña traxectoria de investigación centrouse, basicamente, en dúas grandes liñas: Comportamento e Medio Ambiente e Psicoloxía Política. En relación a elas dirixín 18 tese doutoral, obtendo catro delas o premio extraordinario de doutoramento, e fun IP de 15 proxectos de investigación financiados en convocatorias públicas. Publiquei un total de 76 artigos, 11 libros (como autorcoautor ou editor-coeditor) e 44 capítulos de libro.

Promotor e Presidente da Sociedade Científica Española de Psicoloxía Social (SCEPS) Editor Xefe da Revista de Psicoloxía Social/ International Journal of Social Psychology, 2010‐2016 (ISI Journal Citation Reports-Social Sciences; e SCOPUS). Editor Asociado da Revista Latinoamericana de Psicoloxía, 2009‐actualidade (ISI Journal Citation Reports-Social Sciences; e SCOPUS).

Premio Eugenio Montero Ríos de Investigación Social, correspondente aos Premios Galicia de Investigación. Concedido pola Xunta de Galicia en 2006.

Liñas de Investigación
Actitudes
• Comportamento político
• Movementos sociais
• Comportamento e medio ambiente

Proxectos

Publicacións

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.