PERSOAL CRETUS

Mª del Carmen Sánchez Carreira

  • Profesora Titular
  • Departamento: Economía Aplicada
  • Centro: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais (USC)
  • Grupo de Investigación: Innovación, cambio estrutural e desenvolvemento (ICEDE)
  • Tel.: +34 8818 11647
  • Email: carmela.sanchez@usc.es
  • Web Grupo: http://www.usc.es/icede

Bio

Doutora en Economía (2006) pola USC coa tese doutoral “O papel do sector público empresarial na innovación. Estudo da experiencia española no contexto da privatización do período 1980-2003”, cualificada con sobresaliente cum laude.

Bolsa FPU do Ministerio de Educación.

A súa principal área de especialización céntrase nas políticas de innovación e, en particular, na contratación pública innovadora, prestando especial atención ao campo sanitario e ambiental. Tamén investigou en temas de intensidade tecnolóxica do comercio, as disparidades rexionais na UE e o Estado de Benestar.

Participou en proxectos de investigación públicos e privados, que abordan principalmente as políticas de innovación, desenvolvemento rexional e local e a economía circular. Destaca a súa participación en proxectos competitivos de carácter internacional. Realizou estancias en centros estranxeiros de recoñecido prestixio no campo da innovación, como a Universidade de Aalborg (Dinamarca) ou a Science Policy and Research Unit, da Universidade de Sussex (Reino Unido).

Desde 2006 exerce como profesora a tempo completo no Departamento de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela. Impartiu docencia en diversas titulacións e en todos os niveis de educación universitaria (licenciatura / posgraduado, posgrao, mestría e doutoramento). Participa en experiencias e proxectos de innovación e dirixe tese, traballos fin de máster e grao.

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.