Monitorización Físico-Química

María Llompart Vizoso

Carmen García Jares

Sarah Fiol López

Obxectivos e capacidades
Desenvolvo e aplicación de metodoloxías analíticas ad hoc para a resolución de problemas ambientais, entre os que se poden citar a modo de exemplo:
Determinación de microcontaminantes (fármacos e produtos de coidado persoal, pesticidas, e outros contaminantes) en augas e outros compartimentos ambientais.
• Caracterización de lixiviados industriais.
• Seguimento de procesos de degradación química e/o biolóxica.

Caracterización físico-química de residuos e produtos derivados con potencial valor engadido, entre eles:
Residuos da industria agroalimentaria (vitivinícola, madeireira, #etc).
• Residuos industriais (téxtiles, cosméticos, pneumáticos).

Metodoloxías de análises: Baseadas en técnicas de extracción environmentally-friendly (cumprimento principios da Química Verde) e técnicas de análises cromatográficas e espectrométricas.

Táboa orientadora de compostos obxectivo e ámbitos de aplicación

Compostos/parámetros Ámbito de aplicación
Contaminantes prioritarios e emerxentes (PPCPs, pesticidas, PCBs, PAHs, piroretardantes, #etc)

Augas

Solos

Aire

Parámetros físico-químicos básicos (turbidez, pH, viscosidade, condutividade, #etc) Augas
Metais Augas e solos
Nutrientes (N, P) Solos
Subproductos de degradación fotoquímica e/o microbiana

Augas

Solos

Polifenoles, compostos do aroma, índices de actividade Produtos e residuos agroalimentarios

 

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.