Persoal

Investigadores Principais

María Teresa Moreira Vilar

Sarah Fiol López

Juan M Lema Rodicio

Jesús R. Aboal Viñas

Elena María Andrade Fernández

Andrés Baselga Fraga

Marta Carballa Arcos

Gumersindo Feijoo Costa

J. Ángel F. Escribano

Carmen García Jares

Juan M. Garrido Fernández

Carola Gómez Rodríguez

Sara González García

Almudena Hospido Quintana

María Llompart Vizoso

Felipe Macías Vázquez

Gonzalo Míguez

Carmela Monterroso

Anuska Mosquera Corral

Alba Nogueira López

Francisco Omil Prieto

Xosé Luis Otero Pérez

Vicente Pérez Muñuzuri

Óscar Rodil Marzábal

Héctor Rodríguez Martínez

Alberto Ruano Raviña

José Manuel Sabucedo Cameselle

Mª del Carmen Sánchez Carreira

Ana María Soto Campos

Sebastián Villasante

Investigadores Vinculados

Sabela Balboa Méndez

Gemma Eibes González

Miguel Mauricio Iglesias

Remigio Paradelo Núñez

Patricia Sanmartín Sánchez

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.