FINANCIACIÓN E PUBLICACIÓNS

Financiación Proxectos 2016 – 2020

MM€ total Proxectos

Proxectos Internacionais

Proxectos Nacionais

Autonómicos

Financiación Contratos 2016 – 2020

MM€ Total Contratos

Contratos e Convenios

Patentes

Empresas spin-off

Total Financiación 2016 – 2020

MM€

PRODUCIÓN CIENTÍFICA 2016 – 2020

Total de publicacións

Publicacións en Q1

Libros

Tesis dirixidas

PUBLICACIÓNS