Procesos Sostibles

Ana María Soto Campos

Héctor Rodríguez Martínez

Aire: Purificacion de gases por absorción

Aire – solos– auga: Eliminación de contaminantes por extracción

Auga – residuos – recursos: Recuperación de compostos de valor engadido por extracción

Recursos biorenovables: Fraccionamento de matrices complexas por destilación

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.