Teses Doutorais

No periodo 2017-2023 dirixíronse un total de 141 tesis doctorais

2024

Conceptual design, operation and scale-up of photocatalytic processes integrating magnetic nanocomposites for the removal of micropollutants in wastewater

Jorge González Rodríguez

27 de maio de 2024
Presentación e defensa da Tese Doutoral de Jorge González Rodríguez, dirixida polos Prof. María Teresa Moreira e Gumersindo Feijoo (Universidade de Santiago de Compostela).

Variabilidad espacial-temporal en la biodisponibilidad de elementos tóxicos para Ucides cordatus en la Bahía de Todos los Santos, (Bahía, Brasil)

Mónica Arlinda Vasconcelos

30 de xaneiro de 2024
Presentación y defensa da la Tesis Doctoral de Mónica Arlinda Vasconcelos, dirigida por los  Prof. Xosé L Otero  (Universidade de Santiago de Compostela).

Defining the most eco-efficient vehicle paint shop in view of formaldehyde emissions performance

Daniel Granadero

11 xaneiro de 2024
Presentación y defensa da la Tesis Doctoral de Daniel Granadero del departamento de Ingeniería Química,  dirigida por los  Prof. Gumersindo Feijoo y Prof. Francisco Omil  (Universidade de Santiago de Compostela).
Reseñas en prensa:

2023

The potential of agri-food waste in the context of biorefinery for a circular bioeconomy

Ricardo Rebolledo

15 decembro de 2023
Presentación y defensa da la Tesis Doctoral de Ricardo Rebolledo del departamento de Ingeniería Química,  dirigida por los  Prof. Maite Moreira y Sara González  (Universidade de Santiago de Compostela).

Improvement of chemical enhanced oil recovery methods

Néstor Tafur

27 Outubro de 2023
Presentación y defensa da la Tesis Doctoral de Néstor Tafur del departamento de Ingeniería Química  dirigida por los  Prof. Ana Soto y Alberto Pérez Muñuzuri  (Universidade de Santiago de Compostela).

Mercury in human bones and burial context: an osteoarchaeological approach

Noemí Álvarez

29 Setembro de 2023
Presentación y defensa da la Tesis Doctoral de Noemí Álvarez dirigida por la Investigadora RyC  Olalla López Costas y Prof. Antonio Martínez Cortízas (Universidade de Santiago de Compostela).

Desenvolvemento de métodos para o estudo da biodiversidade baseados no modelado de patróns bioxeográficos

Ramiro Martín

21 Xullo de 2023
Presentación e defensa da Tese Doutoral de Ramiro Martín do grupo de BiBiCI,  dirixida polos  Prof. Andrés Baselga e Carola Gómez  (Universidade de Santiago de Compostela).

Turning biowaste into bio-materials and bio-active products: A domain of circular economy

Ana Arias

17 Xullo de 2023 (11.00h)
Presentación e defensa dá a Tese Doutoral de Ana Arias (Departamento de Enxeñería Química) do grupo de Biotecnoloxía Ambiental (BioGroup) titulada “Turning biowaste into bio-materials and bio-active products: A domain of circular economy” dirixida polos Prof. Maite Moreira e Gumersindo Feijoo.
Reseñas en prensa:

Design of formulations based on ionic liquids for enhanced oil recovery

Alba Somoza

14 Xullo de 2023 (11.30h)
Presentación e defensa dá a Tese Doutoral de Alba Somoza (Departamento de Enxeñería Química) do grupo de Procesos de Separación sostibles (Equifase). A súa tese está dirixida pola Prof. Ana Mª Soto  (Universidade de Santiago de Compostela).

Production strategies and environmental applications of fungal enzymes

Sandra González

13 Xullo de 2023 (17.00h)
Presentación e defensa dá a Tese Doutoral de Sandra González (Departamento de Enxeñería Química) do grupo de Biotecnoloxía Ambiental (BioGroup). A súa tese está dirixida pola Prof. Maite Moreira e a investigadora RyC Gemma Eibes (Universidade de Santiago de Compostela).
Reseñas en prensa:

Spatial and temporal expansion of global wildland fire activity in response to climate change

(Interaccións entre os incendios forestais e a atmosfera nun contexto de cambio climático)

Martín Senande

28 Xuño de 2023
Presentación e defensa dá a Tese Doutoral de Martín Senande (Departamento de Física Aplicada) do grupo de Física non Lineal (GFNL). A súa tese “Interaccións entre os incendios forestais e a atmosfera nun contexto de cambio climático” foi dirixida polo Prof. Gonzalo Míguez (Universidade de Santiago de Compostela).
Recensións en prensa:

Validation of a Lagrangian model for large-scale macroplastic tracer transport using mussel-peg in NW Spain (Ría de Arousa)

Sara Cloux

23 de Xuño de 2023
Presentación e defensa dá a Tese Doutoral de Sara Cloux (Departamento de Física Aplicada), do grupo de Física non Lineal (GFNL) dirixida polo catedrático Vicente Pérez Muñuzuri (Universidade de Santiago de Compostela).
O seu traballo centrouse no estudo do transporte lagrangiano, un campo da física que se ocupa da análise do transporte en fluídos. O obxectivo foi explorar os procesos de interacción entre partículas e fluídos en diferentes áreas da ciencia, como a oceanografía, estudando o movemento de plásticos no océano e a meteoroloxía, estudando o transporte de humidade na atmosfera. Esta investigación permitiu profundar na comprensión do transporte de lixo mariño na rexión do Atlántico Norte e o transporte de humidade nas zonas costeiras do Mediterráneo, causantes das intensas choivas, mediante o uso de modelos numéricos que permitiron validar resultados e probar novas hipóteses.
Recensións en prensa:

Avaliación dos efectos futuros espacio-temporais do cambio climático no sector lácteo europeo

Paola Guzmán

16 de Xuño de 2023
Presentación e defensa dá a Tese Doutoral de Paola Guzmán (Departamento de Enxeñería Química)  do grupo de Biotecnoloxía Ambiental (BioGroup)  dirixida polos Prof. Almudena Hospido e Miguel Mauricio (Universidade de Santiago de Compostela) e a Dr. Anna Flysjö da empresa Danesa Arla Group
Reseña:

 

Integración do coñecemento para promover biorrefinerías de residuos a PHA

Mateo Saavedra

09 de Xuño de 2023
Presentación e defensa dá a Tese Doutoral de Mateo Saavedra (Departamento de Enxeñería Química)  do grupo de Biotecnoloxía Ambiental (BioGroup)  dirixida polos Prof. Almudena Hospido e Miguel Mauricio (Universidade de Santiago de Compostela)

Presence of toxic and hazardous substances in recycled rubber surfaces; Environmental distribution and toxicological implications

Daniel Armada

13 de Xaneiro de 2023
Presentación e defensa dá a Tese Doutoral de Daniel Armada Álvarez (Departamento de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía, en o Laboratorio de Investigación e Desenvolvemento de Solucións Analíticas (LIDSA) cuxo título é”Presence of Toxic and Hazardous Substances in Recycled Rubber Surfaces; Environmental Distribution and Toxicological Implications”. O traballo de Daniel Armada centrouse na caracterización de caucho reciclado.  A tese foi dirixida pola catedrática María Llompart Vizoso e a investigadora doutora María Celeiro  (Universidade de Santiago de Compostela).
Recensións en prensa:

2022

Liquid systems for the valorisation of lignocellulosic biopolymers

Carlos Alberto Pena

16 de Decembro de 2022
Presentación e defensa dá a Tese Doutoral de Carlos Alberto Pena Puga (Departamento de Enxeñería Química, Biogroup), tituladaLiquid systems for the valorisation of lignocellulosic biopolymers, dirixida por Héctor Rodríguez  e Eva Rodil (Universidade de Santiago de Compsotela).

Behaviour of organic micropollutants and antibiotic resistance determinants during anoxic biological wastewater treatment 

Miguel Martínez

16 de Decembro de 2022
Presentación y defensa da la Tesis Doctoral de Miguel Martínez Quintela (Departamento de Ingeniería Química, Biogroup), titulada Behaviour of organic micropollutants and antibiotic resistance determinants during anoxic biological wastewater treatment”, dirigida por Francisco Omil y Sonia Suárez. (Universidade de Santiago de Compsotela).

Mapping the feasibility of lignocellulosic biorefinery routes: the relevance of system modelling in life cycle assessment

Sara Bello

11 de Novembro de 2022
Presentación e defensa dá a Tese Doutoral de Sara Belo (Departamento de Enxeñería Química, Biogroup),  dirixida por Prof. Maite Moreira

Impact of the pricing policy on the environmental performance of urban waste management systems

Álvaro Fernández Braña

21 de Outubro de 2022
PPresentación e defensa dá a Tese Doutoral de Álvaro Fernández Braña (Departamento de Enxeñería Química, Biogroup), titulada , dirixida por Prof. Gumersindo Feijoo y Prof. Celia Maria Dias Ferreira (Universidade de Aveiro).
Recensións en prensa:

Miniaturized extraction techniques coupled to chromatography, tandem mass spectrometry and high resolution mass spectrometry for the determination of organic compounds of agricultural and environmental interest

Lúa Vázquez Ferreiro

22 de Xullo de 2022
Presentación e defensa dá a Tese Doutoral de Lúa Vázquez Ferreiro (Departamento de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía, LIDSA), dirixida por Prof. Maria Llompart e Prof. Thierry Dagnac. 
Recensións en prensa:

 

Retos implementados a los principios de la economía circular en la gestión de efluentes industriales salinos: desde el desarrollo tecnológico hasta la evaluación holística

Alba Roibás Rozas

16 de Xuño de 2022
Presentación e defensa dá a Tese Doutoral de Alba Roibás Rozas (Departamento de Enxeñería Química, Biogroup), dirixida por Prof. Anuska Mosquera Corral e Prof. Almudena Hospido Quintana.

Tribunal: Prof. Yvonne van der Meer (Aachen Maastricht Institute for Biobased Materials-Maastricht University), Thelmo A. Lú Chau (Departamento de Enxeñería Química-Universidade de Santiago de Compostela) e Daniel Melchcor Puyol Santos (Departamento de Química e Tecnoloxía Ambiental-Universidade Rey Juan Carlos).

Continuous flow granular reactors to treat freshwater aquaculture effluents

Sergio Santorio Aldariz

20 de Maio de 2022
Presentación e defensa dá a Tese Doutoral de Sergio Santorio Aldariz (Departamento de Enxeñería Química, Biogroup), dirixida por Prof. Anuska Mosquera Corral e Prof. Ángeles Val del Río.

Tribunal: Prof. Francesco Fatone (Università Politecnica delle Marche), Italia; Dr. Mónica Figueroa Leiro (Centro Tecnolóxico EnergyLab), España y Dr. Santiago Cabaleiro Martínez (Centro Tecnológico del Cluster de la Acuicultura), España.

La Reutilización de las Aguas Residuales: Factores Psicológicos para su Aceptación Pública

Sergio Vila Tojo

6 de Maio de 2022
Presentación e defensa dá a Tese Doutoral de Sergio Vila Tojo (Departamento de Psicología Social, Básica y Metodología, COSOYPA), dirixida por Prof. José Manuel Sabucedo e Prof. Elena Andrade.
Recensión en prensa:

Mixed-culture biotechnological processes for lipid-rich effluents valorization

Lucía Argiz Montes

22 de Abril de 2022
Presentación e defensa dá a Tese Doutoral de Lucía Argiz Montes (Departamento de Enxeñería Química, Biogroup), titulada “Mixed-culture biotechnological processes for lipid-rich effluents valorization, dirixida por Prof. Anuska Mosquera Corral e Prof. Ángeles Val del Río.
Máis información relacionada coa tese a través da web da EDIUS en: https://www.usc.gal/gl/centro/escola-doutoramento-internacional-usc/defensa-teses.

Enzymatic technology for the production of high added value oligomers from natural antioxidants

Abel Muñíz Mouro

1 de Abril de 2022
Presentación e defensa dá a Tese Doutoral de Abel Muñiz (Departamento de Enxeñería Química, Biogroup), titulada “Enzymatic technology for the production of high added value oligomers from natural antioxidants“, dirixida por Dr. Gemma Eibes e Beatriz Gullón.
Tribunal: Francisco José Plou Gasca (Institute of Catalysis and Petrochemistry), Prof. Carmen López Díaz (Universidade Politécnica de Madrid) e Prof. Lucília María Alves Ribeiro Domíngues (Universidade do Minho).
En prensa:

Understanding the enzymatic and cometabolic biotransformation of organic micropollutants under aerobic heterotrophic conditions

David Kennes

25 de Marzo de 2022
Presentación e defensa dá a Tese Doutoral de David Kennes (Departamento de Enxeñería Química, Biogroup), titulada “Understanding the enzymatic and cometabolic biotransformation of organic micropollutants under aerobic heterotrophic conditions“, dirixida por Prof. Juan M. LemaProf. Marta Carballa

Interactions between Cosmic Rays and the Atmosphere: Modeling and Practical Applications

Irma Riádigos 

18 de Marzo de 2022
Presentación e defensa dá a Tese Doutoral de Irma Riádigos Sánchez (Departamento de Física da Materia Condensadaa, GFNL), titulada Interactions between Cosmic Rays and the Atmosphere: Modeling and Practical Applications, dirixida por Vicente Pérez Muñuzuri (USC) e Diego González Díaz.

The transition of food consumption towards sustainable patterns based on environmental, economic and nutritional aspects

Xavier Estéve

27 de Xaneiro de 2022, 11.00 h
Presentación e defensa dá a Tese Doutoral de Xavier Estéve (Departamento de Enxeñería Química, Biogroup), titulada “The transition of food consumption towards sustainable patterns based on environmental, economic and nutritional aspects“, dirixida por Prof. Gumersindo Feijoo e Prof. Dra. Sara González.
Para asistir de maneira telemática a través de Microsoft Teams, ir á web da EDIUS https://www.usc.gal/gl/centro/escola-doutoramento-internacional-usc/instrucions-ligazons-defensa-tese-telematica

2021

A garantía da vivenda digna e accesible. Crise económica e sustentabilidade 

Andrei Quintiá

20 decembro 2021 
Presentación e defensa dá a Tese Doutoral de Andrei Quintiá (Departamento de  Dereito Administrativo), titulada “A garantía da vivenda digna e accesible. Crise económica e sustentabilidade“, dirixida por Prof. Alba Nogueira.

From agricultural cultivation to food and bio-based products: a life cycle assessment perspective

Iana Camara Salim

19 de Novembro de 2021
Presentación e defensa dá a Tese Doutoral de Iana Camara (Departamento de Enxeñería Química, Biogroup) titulada “From agricultural cultivation to food and bio-based products: a life cycle assessment perspective“, dirixida por Prof.Gumersindo Feijoo e Prof. Maite Moreira.
O seu traballo céntrase no estudo da sustentabilidade ambiental da produción de diversos cultivos e o uso destes, na produción de bioproductos.

Optimización de un sistema integrado anaerobio y biorreactor de membrana, con baja huella ambiental, para el tratamiento de aguas residuales de baja carga

 Adrián Arias

23 de Setembro de 2021, 16.00h
Presentación e defensa dá a Tese Doutoral de Adrián Arias (Departamento de Enxeñería Química, Biogroup), titulada “ Optimización de un sistema integrado anaerobio y biorreactor de membrana, con baja huella ambiental, para el tratamiento de aguas residuales de baja carga“, dirixida por Prof. Juan M. Garrido

Comprendiendo el efecto de los parámetros operacionales clave sobre la acidificación de los aminoácidos para una fermentación de proteínas impulsada por el conocimiento

Riccardo Bevilacqua

23 de Xullo de 2021, 11.30h
Presentación e defensa dá a Tese Doutoral de Riccardo Bevilacqua (Departamento de Enxeñería Química, Biogroup), titulada “Comprendendo o efecto dos parámetros operacionales clave sobre a acidificación dos aminoácidos para unha fermentación de proteínas impulsada polo coñecemento”, dirixida por Marta Carballa e Miguel Mauricio.
>>Entrevista en medios:

Desarrollo de un marco integrado para cuantificar indicadores de sostenibilidad en el contexto de sistemas urbanos

Manuel Rama Caamaño

15 de Xullo de 2021, 16.00h
Presentación e defensa dá a Tese Doutoral de Manuel Rama (Departamento de Enxeñería Química, Biogroup), titulada “Desenvolvemento dun marco integrado para cuantificar indicadores de sustentabilidade no contexto de sistemas urbanos”, dirixida por Gumersindo Feijoo e Sara González .

Modalidade semipresencial

>>>Nota de prensa

Adquisición, evaluación y aplicación de los datos de oleaje estimados por los radares hf de la costa gallega

Ana Basañez Mercader

15 de Xullo de 2021
Presentación e defensa dá a Tese Doutoral de Ana Basañez (Departamento de Física Aplicada), titulada “Adquisición, avaliación e aplicación dos datos de ondada estimados polos radares hf da costa galega“, dirixida por Vicente Pérez Muñuzuri.

 

Tesis Doctoral Rocío Facorro

25 Xuño 2021
Presentación e defensa dá a Tese Doutoral de Rocío Facorro (Departamento de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía , LIDSA), baseada no uso de espectrometría de masas de alta resolución para a investigación da seguridade alimentaria e o impacto ambiental de contaminantes orgánicos emerxentes e dirixida por María Llompart e Dr. Thierry Dagnac.

>>> Nota de prensa en medios

Tesis Doctoral Isabel María De Sousa Pereira

28 de abril 2021, 11.00h
Presentación e defensa dá a Tese Doutoral de Isabel María De Sousa (Departamento de Dereito, Armela), titulada “Descarga de aguas residuales y protección del medio ambiente. Régimen legal en la Unión Europea y Portugal“, dirixida por Alba Nogueira .

Tesis Doctoral María Cristina Barroso De Aragao

28 de abril 2021, 17.00h
Presentación e defensa dá a Tese Doutoral de (Departamento de Dereito, Armela), titulada “Responsabilidad medioambiental en la Unión Europea. De la responsabilidad civil a la responsabilidad administrativa en Portugal“, dirixida por Alba Nogueira.

Tesis Doctoral Andrea Arias Cisterna

25 de marzo 2021, 16.00h
Presentación e defensa dá a Tese Doutoral de Andrea Arias Cisterna (Departamento de Enxeñería Quíimica, Biogroup), titulada “Unravelling environmental and economic criteria for resource recovery in centralised and decentralised wastewater treatment, dirixida por Maite Moreira Vilar y Gumersindo Feijoo Costa.
Modalidade semipresencial.

Tesis Doctoral Darío Martín Escala

12 de marzo 2021
Presentación e defensa dá a Tese Doutoral de Darío Martín Escala (Departamento de Física Aplicada, GFNL), titulada Hydrodynamic Instabilities Coupled with Complex Chemical Reactions: Control, Characterization, and Their Modeling, dirixida por Alberto Pérez Muñuzuri e Jorge Carballido Landeira (Universidade de Oviedo) .
Modalidade semipresencial.

Tesis Doctoral Marcos Dono

17 de febreiro 2021
Presentación e defensa dá a Tese Doutoral de Marcos Doo (Departamento de Psicoloxía Social e Básica e Metodoloxía, COSOYPA), titulada Axiological Factors as Motives for Political Action, dirixida por José Manuel Sabucedo e Mónica Alzate.
Modalidade semipresencial.