Tratamento e Recuperación de Augas

Investigadores

Juan M Lema Rodicio

Francisco Omil Prieto

María Teresa Moreira Vilar

Gumersindo Feijoo Costa

Juan M. Garrido Fernández

Jesús López Romalde

Anuska Mosquera Corral

Almudena Hospido Quintana

Marta Carballa Arcos

Sara González

Ángeles Val del Rio

TECNOLOXÍAS

Aplícanse tecnoloxías convencionais e innovadoras tanto para o tratamento de augas urbanas como industriais, en sistemas centralizados e descentralizados, para a eliminación de compostos regulados (materia orgánica e nutrientes) como non regulados (contaminantes emerxentes). O obxectivo non é só de tratar a auga, tamén para reutilizala, recuperar compostos de valor engadido e reducir o impacto dos sistemas de tratamento (superficie, consumo enerxético etc.)/ etc.)

Exemplos de aplicación

  1. Tratamento de augas negras procedentes dun edificio de oficinas mediante o proceso anammox. (https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118733).
  2. Tratamento de diferentes tipos de augas residuais industriais mediante a tecnoloxía de biomasa granular aerobia (https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2011.03.019).

MICROBIOLOXÍA

–  Identificación de microorganismos activos nos procesos biolóxicos.

–  Patógenos microbianos presentes.

– Resistencias antimicrobianas.

– Nano-toxicoloxía.

 

AVALIACIÓN DE IMPACTO

– Análise de Ciclo de Vida (ACV)

Exemplos de aplicación

  1. Comparación de tipoloxías de plantas de tratamento de augas residuais urbanas.. (https://doi.org/10.1016/j.watres.2011.08.053)
  2. Avaliación de tecnoloxías noveis e a súa integración na liña de tratamento en plantas de augas residuais urbanas (https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.09.006)

– Eficiencia enerxética

Proxecto ENERWATER (www.enerwater.eu) para o desenvolvemento dunha metodoloxía de definición, medición e diagnose da eficiencia enerxética dunha EDAR. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.03.130,(https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.136642)

Avaliación tecno-económica

Modelización

 

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.