Valorización de Residuos

Felipe Macías Vázquez

María Llompart Vizoso

Carmen García Jares

Sarah Fiol López

Marta Carballa Arcos

Anuska Mosquera Corral

Ana María Soto Campos

Valorización de residuos

  • Tipos de residuo: Orgánicos de residuos urbanos, agrícolas (biomasa Biomasa lignocelulósica residual) gandeiros, forestais e das industrias vitivinícola, láctea, conserveira, cervexeira, madeireira e papeleira.
  • Estratexia de valorización: Tratamento biolóxico aerobio/anaerobio, extracción, transformación e hidrólisis encimática, decantación, absorción, lagunaje, compostaxe de fracción sólida, Fermentación de hidrolizados.
  • Produtos e aplicacións: Compost para emenda de chans, substratos de cultivo e filtro para depuración de contaminantes, Adsorbente de contaminantes, illante de entulleiras, recuperación da balsa de lodos, Produción de biocombustibles (etanol, butanol), biopolímeros (polihidroxialcanoatos), encimas de uso industrial (lacasas, celulasas…), Bioadhesivos, Compostos bioactivos, Ácidos graxos volátiles, Azucres utilizados como substrato.

 

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.