PERSOAL CRETUS

Vicente Pérez Muñuzuri

• Catedrático
• Departamento: Física da Materia Condensada
• Centro: Facultade de Físicas (USC)
• Grupo de Investigación: Grupo de Física non Lineal (GFNL)
• Tel.: +34 8818 14010
• Email: vicente.perez.munuzuri@usc.es
• Web Grupo: GFNL
• Perfil científico: Orcid

Bio
Vicente Pérez Muñuzuri é profesor titular na Universidade de Santiago de Compostela desde 1998 e foi Director de Meteogalicia (servizo meteorolóxico rexional dependente da Xunta de Galicia) durante o período 2000-2014. Editou tres libros, dous números especiais dunha revista internacional e publicou máis de 100 artigos en revistas internacionais (SCI), ademais de impartir máis de cen conferencias. Foi investigador principal de varios proxectos nacionais e internacionais. Nestes momentos, está implicado en proxectos relacionados coa física non lineal, e a dinámica de fluídos geofísicos incluídos a modelización meteorolóxica e oceanográfica. Cabe destacar nos últimos anos a miña implicación, como Director de Meteogalicia, na coordinación do Observatorio Oceánico RAIA da Euroregión Galicia – Norte de Portugal financiado a través de varios proxectos Interreg.

Liñas de Investigación
• Desenvolvo de tecnoloxías innovadoras baseadas en sistemas híbridos.

Proxectos

Publicacións

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.