PERSOAL CRETUS

XOSÉ LUIS OTERO PÉREZ

• Catedrático
• Departamento: Edafoloxía e Química Agrícola
• Centro: Facultade de Bioloxía (USC)
• Grupo de Investigación: Cartografía de chans e paisaxe, físico-química, degradación e recuperación de chans e augas (AMBIOSOL)
• Email: xl.otero@usc.es
• Web Grupo: http://www.usc.es/es/investigacion/grupos/ambiosol/
• Perfil Científico: Orcid

Bio
Doutor en Ciencias Biolóxicas pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) no ano 2000, coa tese Biogeoquímica de metais pesados en ambientes sedimentarios mariños que recibiu o premio José María Albareda que a Sociedade Española de Ciencia do Chan outorga anualmente á mellor tese doutoral. En 2001 obteño unha praza de Profesor Axudante, en 2005 a de Profesor Contratado Doutor e desde o ano 2018 son Profesor Titular da USC.  Formo parte do equipo de investigación Ambiosol da USC desde 1998. Imparto clases de Geoquímica ambiental no Master na Universidade de Vigo, Universidade Politécnica Nacional (#Ecuador) e Universidade de Sao Paulo. Desde o ano 1993 centrei a miña investigación no estudo dos procesos geoquímicos en medios costeiros como son os sistemas de Ría e marismas, pero tamén en medios tropicais como manglares de Venezuela e Brasil, e no pantanal brasileiro. Ademais tamén desenvolvo traballos en medios extremófilos como son a fosa hidrotermal de Guaymas (Golfo de California); medios fríos como a Antártida e chans de Ándelos en Ushuaia (Arxentina) e ambientes mineiros (España, México e Brasil). O meu interese céntrase fundamentalmente en coñecer as implicacións ambientais dos procesos (bio)geoquímico que ocorren nos chans, sedimentos e augas en diferentes escenarios geoquímicos. Dentro deste campo colaborei con investigadores de diferentes universidades, tanto nacionais como estranxeiras, como: University of Nebraska (USA), Louisina University (USA), University of Washington (USA) University of Southern Denmark, Swansea University (UK), Universidade de Lisboa, Universidade do Algarve, Water NSW (Australia), Universidade de Baixa California (México), Universidade Estadual Paulista, Federal do Ceará, Universidade de Sao Paulo, Universidade Federal Rural de Pernanbuco.

Fun o investigador principal (IP) de varios Proxectos de convocatorias competitivas financiados por diferentes organismos como Xunta de Galicia, Goberno de España ou a Fundación BBVA. Tamén fun IP de proxectos internacionais desenvoltos en Latinoamérica como Bioaccesibilidad de arsénico e metais tóxicos en arrozales do #Ecuador e rega para a saúde humana.

Ao longo da miña actividade cientifico-técnica dirixín un total de 8 tese doutoral, 24 proxectos fin de carreira ou master, publiquei 161 artigos dos cales 87 son en revistas internacionais do JCR, algunhas delas de alto impacto como Nature Communication. Participei en 36 proxectos de investigación dos cales en 10 deles fun investigador principal e realicei 60 informes técnicos relacionados coa avaliación e recuperación ambiental.

Liñas de Investigación
Edafoloxía
Participo en traballos relacionados coas propiedades químicas e composición mineralógicas dos chans. Variación espacial de chans e a calidade dos mesmos.
Clasificación e cartografia de chans
– Calidade do chan
Biogeoquímica
Estudo o comportamento geoquímico do Fe, Mn e S en medios hidromórficos e a súa relación coa mobilidade de elementos tóxicos e eutrofizantes. Tamén teño especial interese en estudar os procesos de alteración en medios fríos e zonas extremóficas como medios hidrotermais, hiperácidas ou hipersalinas.
Biogeoquímicas de zonas húmidas – Sublíneas: Biogeoquimicas de zonas frías e medios extremófilos
• Procesos litorais
Estudo a relación adoito/planta en medios marismeños e lagoas. Tamén estudo as implicacións ambientais do incremento do nivel do mar sobre a mobilización biolimitantes e elementos tóxicos nos sistemas costeiros. Outro aspecto que se esta estudando é a dinámica de nutrientes e metais en colonias de aves mariñas.
Geoquímica de medios marismeños
– Implicacións ambientais das colonias de aves mariñas

Proxectos 

Publicacións 

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.