Sobre el grupo

ICEDE é un Grupo de Investigación de Referencia Competitiva, creado nos anos 1990, no que actualmente o forman 15 persoas incluíndo investigadores e técnicos. Está especializado en economía da innovación, políticas estratéxicas de innovación, sistemas rexionais de innovación, desenvolvemento rexional e local, desigualdades territoriais, crise económica, globalización e economía de Galicia.
Desde 2012 participamos en proxectos europeos VII Programa Cadro e Horizon 2020 sobre Economía Circular, Sustentabilidade e Servitization.
Integramos investigadores con perspectiva interdisciplinar en economía aplicada e mantemos estreitas relacións de colaboración con investigadores doutras áreas de coñecemento e outras universidades europeas e latinoamericanas.
Combinamos a investigación académica e as actividade de asesoramento a diferentes tipos de institucións galegas e europeas.
O grupo ICEDE participa activamente nas actividades do Master DEIN (Desenvolvemento Económico e Innovación)

Proyectos destacados

– EU Regional and Innovation Policies and Peripheral Regions (EURIPER) (2017-2019)
Financiación: Jean Monnet Actions – Erasmus+

– Transition from linear to circular: Policy and Innovation (R2PI) (2016-2019)
Financiación: Horizonte 2020

Palabras clave

Economía circular, Eco-innovación, Sostenibilidad, economía de innovación, sistemas de innovación estatal y regional, desarrollo regional, política publica, innovación en los servicios.

About the group

The group started its activity in 1999. It is composed by 15 members including researchers and technicians. Its research activity is focused on the following topics: Circular Economy, Eco‐innovation, Sustainability, economics of innovation, national and regional systems of innovation, regional development, public policies, target policies and service innovation.

Its scientific background can be summarized in the last years in 33 publications (15 Q1 and Q2), 9 Doctoral Theses, 5 European projects and international networks, 5 Spanish Projects, and 142 presentations at international congresses. Since 2014 it is recognised as a Competitive Reference Group by Xunta de Galicia

 

Keywords

Economics of Innovation and Technological Change, Economic development, territorial inequalities, economic crisis and Economics of Galicia.

Sobre el grupo

ICEDE é un Grupo de Investigación de Referencia Competitiva, creado nos anos 1990, no que actualmente o forman 15 persoas incluíndo investigadores e técnicos. Está especializado en economía da innovación, políticas estratéxicas de innovación, sistemas rexionais de innovación, desenvolvemento rexional e local, desigualdades territoriais, crise económica, globalización e economía de Galicia.
Desde 2012 participamos en proxectos europeos VII Programa Cadro e Horizon 2020 sobre Economía Circular, Sustentabilidade e Servitization.
Integramos investigadores con perspectiva interdisciplinar en economía aplicada e mantemos estreitas relacións de colaboración con investigadores doutras áreas de coñecemento e outras universidades europeas e latinoamericanas.
Combinamos a investigación académica e as actividade de asesoramento a diferentes tipos de institucións galegas e europeas.
O grupo ICEDE participa activamente nas actividades do Master DEIN (Desenvolvemento Económico e Innovación)

Proyectos destacados

– EU Regional and Innovation Policies and Peripheral Regions (EURIPER) (2017-2019)
Financiación: Jean Monnet Actions – Erasmus+

– Transition from linear to circular: Policy and Innovation (R2PI) (2016-2019)
Financiación: Horizonte 2020

Palabras clave

Economía circular, Eco-innovación, Sostenibilidad, economía de innovación, sistemas de innovación estatal y regional, desarrollo regional, política publica, innovación en los servicios.