INDICADORES

Financiación Proyectos 2019 – 2023

MM€ total Proyectos

Proyectos Internacionales

Proyectos Nacionales

Autonómicos

Financiación Contratos 2019 – 2023

MM€ Total Contratos

Contratos y Convenios

Empresas spin-off

Captación de recursos de 3,76 MM€/año a través de organismos financiadores diversificados

Total Financiación 2019 – 2023

MM€

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 2019 – 2023

Total de publicaciones

% Publicaciones en Q1

FWCI

Tesis dirigidas

PUBLICACIONES

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.