Newsletter

CRETUS publica su primera newsletter con el objetivo de dar visibilidad a las actividades e investigadores del Centro

2ª Newsletter

1ª Newsletter

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.