Procesos Sostenibles

Aire: Purificacion de gases por absorción

Aire – suelos – agua: Eliminación de contaminantes por extracción

Agua – residuos – recursos: Recuperación de compuestos de valor añadido por extracción

Recursos biorenovables: Fraccionamiento de matrices complejas por destilación

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.