COLLABORATORS

COMPANIES

INTERNATIONAL RESEARCH CENTERS

CRETUS researchers  maintain privileged relationships with different national and international research centers thus creating a powerful network and collaborations.

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.