Indicators

PROJECTS 2019-2023

MM€ Total Projects

International Projects

National Projects

Regional Projects

CONTRACTS 2019-2023

MM€ Total Contracts

Contracts

Spin-off companies

TOTAL BUDGET 2019-2023

MM€

MM€ Total Contracts

Contracts

Spin-off companies

PUBLICATIONS 2019-2023

Total of publications

% Q1 publications

FWCI

Thesis

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.