Persoal Colaborador

Eva Rodil Rodríguez

  • Profesora Titular
  • Departamento:Enxeñería Química
  • Centro: Escola Técnica Superior de Enxeñaría (USC)
  • Grupo de Investigación: Procesos de Separación Sostibles
  • Tel.: +34 881 816796
  • Email: eva.rodil@usc.es
  • Web Grupo: equifase
  • Web persoal.: webspersoais.usc.es/persoais/eva.rodil

Bio

Licenciada en Ciencias Químicas, especialidade Química Industrial, en setembro de 1995, Doutora en Enxeñería Química pola USC en xuño de 1999. Formación post-doutoral de máis de dous anos en McGill Universty, Montreal, Canadá e Queen´s University of Belfast, Reino Unido. Actualmente e desde o ano 2010 é profesora Titular de Universidade no Departamento de Enxeñería Química da USC. Pertence ao grupo de investigación (GI-1616) Procesos de Separación Sostibles desde 1995, as súas principais liñas de investigación céntranse en: i) síntese de nanomateriales e as súas posibles aplicacións industriais, ii) mellora de procesos de separación a través do coñecemento rigoroso dos equilibrios implicados e iii) deseño e uso de líquidos iónicos en procesos de separación e en síntese de nanomateriales.

Participación en máis de 10 Proxectos de Investigación subvencionados a nivel europeo, nacional e rexional. Investigador principal nun proxecto de investigación a nivel nacional dentro do Programa Ramón e Cajal (Programa 2003). Autora de 1 patente nacional con exame previo, máis de 50 artigos en revistas cun alto índice de citación SCR e máis de 40 comunicacións a Congresos internacionais. O seu índice H é de 23.

Coordinadora do Programa de Doutoramento en Enxeñería Química e Ambiental desde o 2016 e secretaria da Escola de Doutoramento Internacional en Ciencias e Tecnoloxía desde o 2017.

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.