PERSOAL CRETUS

Felipe Macías Vázquez

• Catedrático de Universidade
• Departamento: Edafoloxía e Química Agrícola
• Centro: Facultade de Bioloxía (USC)
• Grupo de Investigación: Cartografía de chans e paisaxe, físico-química, degradación e recuperación de chans e augas (AMBIOSOL)
• Tel.: +34 881 81 13316
• Email: felipe.macias.vazquez@usc.es
• Web Grupo: http://www.usc.es/es/investigacion/grupos/ambiosol/

Bio
Profesor da Universidade de Santiago de Compostela en materias de Ciencias da Terra (1971-2018) Catedrático de Universidade do Depto. de Edafoloxía e Química Agrícola da Facultade de Bioloxía na USC desde 1984. Profesor Emérito USC. 2018-

Especialización (Código UNESCO): 2511 Ciencia do Chan. (Química, Mineraloxía, Clasificación e Xénese de Chans, Contaminación e Recuperación de Chans, Biogeoquímica, Contaminación e Recuperación de Chans, Avaliación de Impactos Ambientais, Fuentes e sumidoiros de Carbono, Xestión de residuos).

Actividade Académica
Coordinador do curso de Doutoramento «Medio Ambiente e Recursos Naturais». (Mención de calidade MCD2006-00169). 1986-2008.
Director Xeral da Axencia de Calidade Ambiental. Consellería de Ordenación do Territorio. Xunta de Galicia. 1989-90.
• Profesor de cursos de master e doutoramento nas Universidades de Santiago, Murcia, Oviedo, Nancy, París, Rennes, Sao Paulo, Minho e Vigo. 1990-…
• Presidente da Sociedade Española de Ciencia do Chan (Febreiro 2001-2009).
• Membro do “
Working Group on Research” da Estratexia Europea de Chans (en representación do Ministerio de Medio Ambiente). 2002-2006.
• Vogal do Comité de Ciencias da Natureza da Comisión Nacional Avaliadora da Actividade Investigadora. Ministerio de Educación, Cultura e Deporte 2003-2005.
• Coordinador do grupo de investigación
GI-1245 “Cartografía de chans e paisaxes, físico-química, degradación e recuperación de chans e augas”. Máximo nivel de excelencia da Xunta de Galicia. (2004-2018).
Membre étranger de lAcademie d’Agriculture de France. Agriculture, Alimentation et Environnement (séction Physique et Chimie deas milieux et deas
êtres vivants). Elixido en votación de decembro 2005.
• Coordinador do grupo de Chans e
Biogeoquímica para a reforma dos hábitats da Rede Natura Española e o seguimento da súa calidade. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2006-2009.
• Membro de: Sociedade Española de Ciencia do Chan,
Societé Française pour lEtude du Sol, Soil Science Society of America, International Soil Science Society, Association for the Environmental Health of Soils, Sociedade Brasilera de Ciência do Só, American Chemical Society (Division of Environmental Chemistry), International Biochar Iniciative.

Actividade investigadora
Autor de máis de 300 publicacións en temas de Ciencia do Chan, Biogeoquímica de sistemas superficiais (chans, augas e hábitats), Avaliación e Planificación de Recursos Naturais, Chans Contaminados, Recuperación de Chans, Augas e Ecosistemas, Avaliación de Impactos e Riscos Ambientais, Secuestro de Carbono, … Investigador principal de máis de 100 proxectos de investigación financiados por administracións e empresas e director de 36 tese doutoral.

Liñas de Investigación
Edafoloxía
Biogeoquímica
• Tecnoloxía Ambiental
• Estudos Ambientais

Proxectos 

Publicacións

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.