PERSOAL CRETUS

Carmen García Jares

• Catedrática de Química Analítica
• Departamento: Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía
• Centro: Facultade de Química (USC)
• Grupo de Investigación: Laboratorio de Investigación e Desenvolvemento de Solucións
• Tel.: +34 8818 14394
• Email: carmen.garcia.jares@usc.es
• Web Grupo: LIDSA
• Perfil Científico: Orcid

Bio
Licenciada en Farmacia (USC, 1982), Diplomada en Viticultura e Enotecnia, (UP Madrid, 1984), Alta Especialización en Tecnoloxía de Alimentos (CSIC Valencia, 1985), Doutora en Farmacia (USC, 1989), Titular de Universidade do Dpto de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía desde 1996, con acreditación a Cátedra desde 2011. En 2010 creamos o grupo de investigación LIDSA xunto ás miñas compañeiras María Llompart e Marta Lores, no que traballamos sinérgicamente e con responsabilidades de xestión rotatorias. Correspondeume a coordinación desde a súa creación ata 2013.

Ao longo da miña traxectoria científica intereseime polo control da calidade ambiental mediante metodoloxías analíticas limpas e, simultaneamente, pola caracterización e valorización dos viños e produtos derivados. Na actualidade, unha parte importante da miña actividade inclúe o desenvolvemento de métodos analíticos para a súa aplicación a produtos de consumo e de coidado persoal, aos seus produtos de degradación, e ao estudo de contaminantes prioritarios e emerxentes, especialmente en contornas domésticas. Outra liña de traballo céntrase na caracterización de produtos naturais e subproductos derivados da súa transformación, e na avaliación das súas propiedades para a súa aplicación en cosmética, alimentación ou como fitosanitarios. Participación en >30 proxectos de investigación competitivos (Plan Nac., CA Galicia, UE) e en >25 contratos de I+D con organismos públicos e empresas privadas relevantes (INDITEX, IMPEX EUROPA). Participación en redes nacionais e internacionais (WINETech, REGATA, COST). Participante na recente constitución da Agrupación Estratéxica CRETUS (Centre for Research in Environmental Technologies USC, 2015).

Máis de 160 traballos publicados, 110 en revistas Q1, con case 4000 citas totais e unha media de 37 citas por artigo. Destaca o impacto de varios deles: Water Res. (I.I= 5,53) 2004, 38, 2918-26, foi terceiro traballo máis citado da década (750 citas); Am. J. Enol. Vitic., 1996, 47, 206-16, segue sendo o 36/50 Most-Frequently Read articles; 3 artigos “Paper in Front” en Anal. Bioanal. Chem. Varios “Top cited” e “Most download” en J. Chromatogr. A, Anal Chim. Acta, Ultrasonics Sonochem. Contribución en >15 capítulos de libros (en preparación: Preservatives, en: Analysis of Cosmetic Products, eds. Salvador&Chisvert). Participación continuada en congresos internacionais, conferencias e seminarios, son un total de contribucións >200. Premios en congresos internacionais outorgados pola RSC e a Internacional Association of Environmental Analytical
Chemistry. Premio á mellor contribución do ano en SPME en anos 2010 e 2013 (Sigma-Aldrich).

Transferencia de tecnoloxía: 2 patentes, unha nacional e outra internacional. Socia fundadora da empresa de base tecnolóxica “i-Grampe” para explotación de residuos de vinificación, creada sobre a base do Primeiro Premio do Proxecto ARGOS (Programa de Emprendemento Universitario da USC) gañado na súa 1ª Edición (2013).

Dirección continuada de traballos de investigación (Doutoramento, Licenciatura, Máster, Grao). Dirección de 14 Tese Doutoral. Avaliadora ANECA, revisora habitual en publicacións científicas de recoñecido prestixio. Coordinadora do Programa SÓCRATES-ERASMUS (Univ. Gdansk, Bordeaux I). Directora do Curso da Univ. de Verán (USC) “Química: a ciencia que envolve as nosas vidas” desde 2012. Membro do Comité Científico e/o Organizador de Congresos (Extech 2014 e 2017, SEQA 2015, Pesticides 2016,  Secyta 2018).

Liñas de Investigación
• Desenvolvemento de novas metodoloxías de análises de ingredientes de cosméticos e de produtos de limpeza e coidado persoal.
• Estudo do potencial antioxidante de viños e subproductos de vinificación. Investigación de alternativas de aproveitamento.
• Investigación en novas técnicas de preparación de mostra para a análise baseada na Química Analítica verde: técnicas de microextracción con e sen disolventes: SPME, LPME, DLLME, USAEME
• Desenvolvemento de novas metodoloxías de análises de contaminantes prioritarios e emerxentes en mostras ambientais, agroalimentarias e biolóxicas: pesticidas, bifenilos policlorados (PCBs), éteres de difenilo polibromados (PBDEs), fenoles, ftalatos, fragrancias, conservantes, fármacos.
• Investigación dos procesos de degradación de aditivos químicos e contaminantes ambientais. Determinación de subproductos de degradación.
• Desenvolvemento de aplicacións analíticas e ambientais da Foto-SPME.

Proxectos

Publicacións 

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.