PERSOAL CRETUS

María Llompart Vizoso

• Catedrática de Química Analítica
• Departamento: Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía
• Centro: Facultade de Química (USC)
• Grupo de Investigación: Laboratorio de Investigación e Desenvolvemento de Solucións Analíticas (LIDSA)
• Tel.: +34 8818 14225
• Email: maria.llompart@usc.es
Web Grupo: LIDSA

Bio
É Profesora Titular Acreditada a Cátedra (ANECA maio 2011) de Química Analítica na Universidade de Santiago de Compostela e especialista en técnicas de extracción, cromatografía e espectrometría de masas. Coordinadora do Grupo “LIDSA_laboratorio de investigación e desenvolvemento de solucións analíticas”.

Recoñecido como grupo consolidado (GPC) desde o ano 2012 e renovado en 2014. Indicadores xerais de calidade da produción científica: Sexenios: 3 (1994-2011); Nº tese: 12 todas elas con Mención de Calidade, 9 doutoramento europeo, 6 premio extraordinario de doutoramento (2 pendentes de resolución); Citas totais: 4700; Media citas/ano: 460; Indice h: 34; Publicacións en revistas ISI: 125. Capítulos de libros (internacionais) en editoriais como Elsevier ou Springer: 10. Varios premios internacionais. Presidente (chair) de varios congresos internacionais de recoñecido prestixio no campo dos pesticidas e microcontaminantes e en tecnoloxías de extracción. Membro do comité científico de congresos internacionais desde o ano 2012.

Liñas de Investigación
Técnicas de preparación de mostra baseadas na Química Verde: Extracción asistida por microondas (MAE), Extracción presurizada con disolventes (PLE), Dispersión de matriz en fase sólida (MSPD), Técnicas de microextracción en fase sólida e líquida (SPME, LPME, USAEME);
microMSPD; microPLE.
• Técnicas
cromatográficas simbióticas de análises. Espectrometría de masas en tándem axustada a GC e LC
• Determinación de contaminantes orgánicos (
fenoles, PCBs, clorobencenos, PAHs, VOCs, pesticidas, dioxinas, ignífugos…) en matrices ambientais e biolóxicas
• Determinación de fármacos e produtos de hixiene persoal en mostras ambientais.
• Análise de cosméticos e produtos de hixiene e coidado persoal.
• Análise de pesticidas e
micotoxinas en matrices agroalimentarias
• Determinación de compostos tóxicos en produtos de consumo
• Estudos de
fotodegradación de contaminantes ambientais clásicos e emerxentes Determinación de subproductos de degradación. Foto-SPME.
• Estudo do potencial antioxidante de viños e
subproductos de vinificación. Investigación de alternativas de aproveitamento.

Proxectos 

Publicacións

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.