Persoal Colaborador

Marta Lores

Catedrática de Química Analítica
• Departamento:
Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía
• Centro: Facultade de Química (USC)
• Grupo de Investigación: Laboratorio de Investigación e Desenvolvemento de Solucións Analíticas (LIDSA)
• Tel.: +34 8818 14386
• Email: marta.lores@usc.es
• Web Grupo: LIDSA
• Perfil Científico: Orcid

Bio
Son Licenciada en Bioloxía (1989) e Doutora en Química (1995) pola Universidade de Santiago de Compostela. Fun Axudante de Universidade LRU desde 1995 ata 2000, e Titular interina ata o 2002; ano en que me convertín en Titular de Universidade na área de Química Analítica. Desde 2018 Catedrática en Química Analítica da Universidade de Santiago de Compostela. Estou acreditada ao Corpo de Catedráticos de Universidade desde o ano 2011. Teño recoñecidos 4 quinquenios de docencia e 4 sexenios de investigación. Impartín docencia teórica e práctica en 1er, 2º e 3er ciclo de Licenciatura e imparto docencia en Grao e Máster (Química Avanzada e Biotecnoloxía). Dirixín 8 tese doutoral, 11 tese de Máster, 11 tesinas de licenciatura e máis de 40 proxectos de fin de carreira. Coordino o Dobre Grao de Química e Bioloxía da USC. A análise de cosméticos, compostos bioactivos de orixe natural e compostos do viño e dos residuos de vinificación, xunto con estratexias de aproveitamento destes son as miñas liñas de investigación actuais.

Paralelamente, busco novas aplicacións fotoquímicas para Química Analítica. As ferramentas analíticas que aplico baséanse en técnicas de extracción e microextracción novas e procesos baseados nos principios da Química Verde; así como en ferramentas cromatográficas, fundamentalmente: GC MS/MS; LCMS/-MS e HPLCUVFL.

Fun investigadora principal e participei como investigadora nun bo número de proxectos de investigación de ámbito nacional e autonómico. Teño máis de 90 publicacións e presentei máis de 100 relatorios en congresos internacionais e nacionais. Son asesora científica de empresas en control de cosméticos e ingredientes de orixe natural. A colaboración multidisciplinar, particularmente en ecoloxía do chan, comportamento animal e microbiología, é outro aspecto importante da miña carreira profesional

Liñas de Investigación
Desenvolvo de novas metodoloxías de análises de ingredientes de cosméticos e de produtos de limpeza e coidado persoal.
• Estudo do potencial antioxidante de viños e
subproductos de vinificación. Investigación de alternativas de aproveitamento.
• Investigación en novas técnicas de preparación de mostra para a análise baseada na Química Analítica verde: técnicas de
microextracción con e sen disolventes: SPME, LPME, DLLME, USAEME
• Desenvolvemento de novas metodoloxías de análises de contaminantes prioritarios e emerxentes en mostras ambientais, agroalimentarias e biolóxicas: pesticidas,
bifenilos policlorados (PCBs), éteres de difenilo polibromados (PBDEs), fenoles, ftalatos, fragrancias, conservantes, fármacos.
• Investigación dos procesos de degradación de aditivos químicos e contaminantes ambientais. Determinación de
subproductos de degradación.
• Desenvolvemento de aplicacións analíticas e ambientais da Foto-
SPME.

Proxectos

Publicacións

                                              

Actividade financiada polo Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e a USC para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i.