O profesor e investigador Sebastián Villasante foi seleccionado para ser o novo editor xefe da prestixiosa revista científica Marine Policy da editorial Elsevier https://www.sciencedirect.com/journal/marine-policy. Parabéns!

Marine Policy é a principal revista de estudos de políticas oceánicas. O traballo de Política mariña contribúe á formulación e comprensión da política mariña e é de interese para un amplo público de académicos, partes interesadas e funcionarios, ofrecendo a investigadores, analistas, partes interesadas e responsables políticos unha combinación única de análise nas principais disciplinas das ciencias sociais relevantes. á formulación de políticas mariñas. Os estudos representan perspectivas de campos como asuntos mariños, economía mariña e xestión de recursos, ciencias políticas, ciencias mariñas, ecoloxía humana, dereito internacional, xeografía, teoría normativa, antropoloxía e disciplinas similares.

Share This